Copywriting

B1 schrijven: wat is het en hoe doe je het?

Moeilijke woorden gebruiken in je tekst is het stomste dat je kunt doen. Je denkt er slimmer door te lijken, maar bereikt vaak het tegenovergestelde. Een deel van je lezers begrijpt niet waarover jij het hebt en haakt af. Het is dus belangrijk dat je ervoor zorgt dat jouw teksten aansluiten bij het kennisniveau van je lezer.

Taalniveau ontdekken

De Raad van Europa stelde taalniveaus vast. Er zijn er 6. Die taalniveaus zijn een soort meetlat om aan te geven hoe goed iemand een taal begrijpt en beheerst. A is het laagste taalniveau en C het hoogste. Dit zijn de cijfers: